Klub partnerski


Wolfi Club Wolfsburg

 strona www

Zgłoszenie dziecka na obóz

Formularz zgłoszenia dziecka na obóz sportowy

Proszę wybrać z listy termin obozu, na który Państwo chcieliby zapisać dziecko.

Dane dziecka

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Skąd dowiedziałeś się o nas

Powered by BreezingForms
  • W obozach vfl wolfsburg mogą brać udział trenerzy w formule stażu dla trenerów, więcej informacji poprzez kontakt mailowy sekretariat@campybundesliga.pl.
  • Płatność mozliwa w zł po przeliczeniu kursu dnia.

  • Pierwsza cena obowiązuje do 31.03.2019 r.
  • Druga cena cenaobowiązuje do 31.05.2019 r.
  • Trzecia cena cenaobowiązuje do 20.06.2019 r.